Bộ đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Giáo dục chính trị dành cho sinh viên khóa C21A và khóa trước